01Tummeliten_BG_Img.png

 

Ge ett barn chansen
att upptäcka livet

Stiftelsen Tummeliten stödjer omvårdnaden av för tidigt födda och sjuka nyfödda barn.

Skänk en gåva som gör skillnad till:

5222 11 158 13

 
 
02Tummeliten_BG_Img.png

Om Stiftelsen Tummeliten

Stiftelsen Tummeliten grundades 1998 av Professor Hugo Lagercrantz med hjälp av en donation från Astrid Lindgren med syftet att stödja spädbarn på Stockholms neonatalavdelningar.

Tio procent av alla nyfödda barn behöver av olika anledningar vistas på en neonatalavdelning direkt efter födseln. Majoriteten av dessa barn är födda i fullgången tid, men somliga är svårt sjuka och behöver avancerad intensivvård. Vissa barn är födda före graviditetsvecka 35 och de allra minsta behöver långvarig experthjälp. När ett nyfött barn blir sjukt ställs allt på ända och även familjen behöver mycket stöd. 

Stiftelsen Tummeliten hjälper för tidigt födda och sjuka nyfödda barn genom:

  • Fortbildning av vårdpersonal (i form av resebidrag och kursavgifter) så att de bättre kan vårda sjuka barn och stödja deras föräldrar
  • Ekonomiska bidrag till föräldrar som vistas på en av Stockholms neonatalavdelningar
  • Stöd till omvårdnadsforskning för att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av neonatalvården
  • Bidrag till ny utrustning för att optimera den tekniska kompetensen på Stockholms neonatalavdelningar

Som ideell organisation får Stiftelsen ingen landstingsfinansiering och inga statliga bidrag utan är helt beroende av gåvor och donationer.

06Tummeliten_BG_Img.png

Styrelsen

I stiftelsens styrelse sitter vårdpersonal från neonatalavdelningarna på Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset, Södersjukhuset, Sofiahemmet, samt föräldrar med erfarenhet av neonatalvård.

För närvarande sitter följande ledamöter i stiftelsens styrelse:

Måns Månsson, ordförande

Pappa till Alea, född i graviditetsvecka 27+4. Inlagd på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, under åtta veckor, 2012.

Sara Nameth, vice ordförande

Mamma till Alea, född i graviditetsvecka 27+4. Inlagd på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, under åtta veckor, 2012.

Eva Holm, sekreterare

Barnsjuksköterska och utbildningsledare på neonatalvårdssektionen, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset.

Jessica Schiött, kassör

Vårdenhetschef, avdelning 61, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Pär Ansved, styrelseledamot

Överläkare på neonatalen, BB Sophia

Siri Lilliesköld, styrelseledamot

Barnsjuksköterska och vårdutvecklare på neonatalen, BB Sophia

Anne Danielsson, styrelseledamot

Barnmorska, neonatalsamvårdsavdelning 21, Danderyds sjukhus

Gunilla Eriksson, styrelseledamot

Eva Håkansson, styrelseledamot

Barnsjuksköterska, neonatalavdelningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska sjukhuset

Ihsan Sarman, styrelseledamot

Överläkare, nyföddhetsavdelningen, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Hugo Lagercrantz, hedersledamot

Professor emeritus

Fadder

Robert Wells är pappa till Teodor som föddes för tidigt i mars, 1998. Eftersom Robert själv har upplevt hur snabbt verkligheten förändras när ens barn föds för tidigt stödjer Robert stiftelsen kontinuerligt med olika insatser.

Lyssna till den officiella prematursången Sing Me Another Song framförd av Robert Wells.

03Tummeliten_BG_Img.png

Donera

För att skänka pengar till Stiftelsen Tummeliten och vår verksamhet sätt in ditt bidrag på:

5222 11 158 13

 

Stiftelsen Tummeliten skickar tackkort till dem som skänker pengar. En sammanställning av vilka som donerat en minnesgåva skickas även till de närmast anhöriga.

Om donationen är en minnesgåva till minne av någon som gått bort är det viktigt att det framgår av inbetalningen vem som är närmast anhörig med namn och adress samt namnet på den man vill hedra.
 
Ytterligare information ges av stiftelsens representant
Eva Håkansson:

Email: eva.e.hakansson@sll.se
Telefon dagtid: 070 302 10 47

Ge bort en gåva som gör skillnad

Du kan även stödja Tummelitens arbete genom att beställa ett fotsmycke i äkta silver.

02Tummeliten_BG_Img.png

Ansök om stöd

Behörig

Personal vid Stockholms neonatalavdelningar kan söka medel från Stiftelsen Tummeliten för att utveckla vården av för tidigt födda barn.

Vi stöttar i första hand genom resebidrag till konferenser och studiebesök med anknytning till neonatalvård. Vi kan även i mindre omfattning bidra till konferens- och kursavgifter.
  
Även föräldrar till svårt sjuka barn på Stockholms neonatalavdelningar kan söka ekonomiska bidrag från stiftelsen.

Utformning av ansökan

Ansökan sker på blankett utformad av stiftelsen Tummeliten som laddas ner från vår hemsida eller en personligt skriven ansökan som innehåller ett tydligt syfte, kostnadsberäkning samt tidsplan. Ansökan bör vara individuell. Om det är en liten grupp som söker gemensamt ska samtliga medsökanden vara namngivna i ansökan. Är man en stor grupp, bör samtliga lämna in namn, syfte och kostnadsförslag. Utbetalning sker då till ett gemensamt konto att fördelas jämnt i gruppen.

Ansökningar behandlas fyra gånger om året och skall vara Stiftelsen tillhanda senast den:

1/3, 1/6, 1/9 eller 1/12.

Stiftelsen beviljar inte bidrag retroaktivt.

Utbetalning och redovisning

Utbetalning till enskild sökande sker via personkonto och till grupp via klinikkonto.

Du som söker bidrag redovisar med kvitto i original snarast möjligt efter medlens användning.

Ladda ner ansökningsblanketten.

Kom ihåg att ansökningsblanketten ska insändas i fem exemplar!

Se även Stiftelsen Tummelitens bidragspolicy.

 

06Tummeliten_BG_Img.png

Föräldrar berättar

Wilmer

Vår son Wilmer Carnestedt Wahnström föddes med akut kejsarsnitt i vecka 33, i augusti 2007 på Karolinska sjukhuset i Solna. Strax efter förlossningen upptäckte man att Wilmer hade esofagus och duodenalatresi (matstrupen hade inte växt ihop med magsäcken som inte heller hade någon fortsättning till tarmen). Han opererades framgångsrikt och tillfrisknade snabbt. Vid två veckors ålder drabbades han, helt oberoende av de tidigare operationerna, osannolikt nog av två elaka och dödliga sjukdomar samtidigt; nec (tarminfektion) och sepsis (blodförgiftning). Efter några mycket kritiska veckor så tillfrisknade han långsamt även från detta.

Wilmer hade en mobil med färgglada pingviner som han ofta tittade på. Han var också intresserad och tittade med fokuserad blick i pekboken som pappa läste med inlevelse. Andra mysiga stunder var att ligga på mammas bröst och lyssna på Carola alternativt Mozart.

Wilmer och vi kom att leva våra liv dygnet runt på Neonatalen IVA i över tre månader. För oss föräldrar var det en tid av känslomässig berg- och dalbana. Neonatalen var en avdelning som var helt okänd för oss innan Wilmer föddes. Vi bodde i samma korridor som vår son och tillbringade all vår vakna tid inne på hans sal. Vi kom nära inpå och lärde känna många ur den fantastiska personalen. En personal som förutom att arbeta professionellt även gav ett fint medmänskligt bemötande både till Wilmer och oss. Ofta med det där lilla extra.

Wilmer var en otrolig kämpe. Han lärde både oss och andra i hans omgivning om livsinställning. I hans namn doneras pengar till Tummeliten från släkt och vänner varav den stora grundplåten kom från Wilmers mormor och morfar. Pengar som ska användas till viktiga insatser inom forskning och/eller investering på Neonatalavdelningen. Det känns tryggt att veta att Tummeliten är en stiftelse där man vet att donationer hamnar dit de är avsedda.
 
Vi kommer aldrig att glömma tiden på Neo på KS.
Wilmer, vi älskar dig!
Mamma Eva och Pappa Gunnar

07Tummeliten_BG_Img.png

Lär dig mer

Föräldraföreningen för prematurfödda barn Stockholm

Föräldraföreningen är en ideell förening som bildades 1991 av föräldrar till för tidigt födda barn.

Besök Föräldraföreningen

EFCNI

Stiftelsen Tummeliten deltar i ett europeiskt projekt av föräldrargrupper (EFCNI) som omfattar 17 länder inom och utanför EU. I organisationen EFCNI samarbetar föräldrargrupper av för tidigt födda barn för att förbättra vården och kunskapen kring barnen, familjerna och personalen. Tummeliten och EFCNI vill uppmärksamma och förbättra vård och vilkor för prematura barn. 

Besök EFCNI