Tummeliten söker nya eldsjälar!

Är du intresserad av att förbättra neonatalvården i Stockholm? Stiftelsen Tummeliten söker nu eldsjälar - föräldrar till för tidigt födda barn och vårdpersonal - som vill fortsätta utveckla vårt arbete i styrelsen. Tummeliten samlar in donationsmedel och delar ut rese- och konferensbidrag till omvårdnadspersonal samt i vissa fall ekonomiskt stöd till föräldrar på Stockholms neonatalavdelningar. Allt vi gör syftar till att förbättra omsorgen av för tidigt födda och sjuka nyfödda barn. Hör av dig till eva.e.hakansson@sll.se för mer information!